Väljer du en bok eller är det filmer som gäller?

Som nämnts i inledningen, kommer det att finnas de som väljer att läsa böcker medan det finns de som hellre ser på film. Vad du väljer kommer faktiskt att forma dig lite som person. Rent generellt sett kommer den som läser att vara den som får det lättare att ta till sig information i skrift genom livet, medan den som ser på filmer ofta inte riktigt orkar när den väl måste läsa en längre text. Valet är dock fritt, och för att kunna jämföra vilket val som vebooks-1082942_960_720rkligen är det rätta gällande spänning, upplevelse och inlevelse måste det väljas en film och bok som finns i både formerna.

I det fallet en bok även finns som film, vilket händer massor av gånger när en bok uppnår en viss popularitet, kommer en del att säga att filmen är bäst och andra att boken var bäst. Frågan är då egentligen vad som vetenskapligt är det rätta sättet att bedöma detta på. När det handlar om böcker kommer det att vara något som bidrar till att sätta fart på fantasin hos den som läser dem. Det kommer att göra att de skapar egna bilder medan de läser, som en film inne i hjärnan, under läsningens gång. När de personerna sedan ser filmen som har skapats efter boken, och den inte alls stämmer överens med den bild de själva fick vid läsning kan det bidra till en negativ uppfattning av filmen.

För alla som väljer att se filmen först, kommer det inte att vara många som sätter sig ned och läser boken. Detta leder till att det många gånger inte finns tillräcklig med underbyggd fakta för att skapa en rättvis uppfattning om vad som verkligen är det bästa valet. En films utformning är dessutom skapad efter regissörens hjärna, dennes uppfattning efter att ha läst boken och hur de sedan utformade filmens manus.