Böcker finns i många olika former

När det gäller böcker finns de i många olika former. Det första stora uppdelningen i böckernas värld är om det kommer att vara något som ska kallas för skönlitteratur eller faktaböcker. Även inom dessa områden kommer det senare att finnas mängder av olika kategorier att dela in de två stora genrerna i. Gällande faktaböcker kommer det att finnas de som är historiska, samhällslärande, tekniska och matematiska för att bara ta några av de många olika genrer som finns inom området. När det gäller skönlbooks2itteratur kommer det att vara ett område där din egen fantasi ska få spela med i din läsning.

Inom skönlitteratur kommer du att finna alla de olika genrer som du även finner i dagens filmproduktion. Här finner du kärleksromaner, drama, brott, deckare, thriller, realism och skräck samt även mera populära och moderna genrer som fantasy och rollspel. I och med att böcker finns i så många olika former kommer de flesta säga att det finns en bra bok för alla. Det vill i reell mening syfta på att det finns en bok för alla som vill läsa. De som inte vill läsa finner ofta sin bok i form av en film eller ett faktaprogram på tv.

När du väljer en genre av böcker som du vill läsa kommer det i första hand att bottna i om du vill ha god och spännande underhållning, eller om du verkligen vill få ut något och lära dig saker från det du läser. När du vill lära dig något kommer valet av böcker att bli faktaböcker, och när du vill ha spänning och underhållning kommer du att välja från gruppen skönlitteratur. Oavsett vad du väljer kommer du att göra ett smartare val i jämförelse med att bara se på film. Välskriven litteratur är underbar. Den inspirerar och sätter igång fantasin och kan många gånger ge en bättre upplevelse än en film.